Czy rolkarz może jeździć po ścieżkach rowerowych?

9 mar, 2021 | Blog

Rolki na ścieżce rowerowej.

Pytanie z nagłówka wielokrotnie pojawiało się na wielu grupach zrzeszających rolkarzy w Polsce, jednak często w komentarzach można było znaleźć niejednoznaczne odpowiedzi. Dziś postaram się zebrać wszystkie informacje w jedno miejsce i w miarę przejrzyście o tym napisać 🙂

Spieszę z odpowiedzią na pytanie z tytułu “Czy rolkarz może jeździć po ścieżkach rowerowych?”

Nie, nie może! Rolkarze nie mogą według aktualnie obowiązującego prawa poruszać się po ścieżce rowerowej.
Tak, tak już może! Aktualizacja na końcu tekstu!

Dlaczego?
Rolkarz nie jest w żaden sposób zdefiniowany w polskim prawie. Ustawodawca traktuje osobę poruszającą się na rolkach jako pieszego. Może poruszać się on w mieście tylko i wyłącznie po chodniku. Przykre ale prawdziwe :-(. Dlaczego tak to wygląda? Prawo nie dostosowuje się do zmieniającego otoczenia tak szybko jak chcieliby tego zainteresowani – po prostu jest przestarzałe.

Rolkarz = Pieszy

rolkarz na ścieżce rowerowej
|

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych,
a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Ustawa o prawie drogowym Art. 11 Punkt 1

No dobra jest jeden wyjątek, który umożliwia nam jazdę po ścieżce!- raczej rzadko spotykana sytuacja, ale jest!

|

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Ustawa o prawie drogowym Art. 11 Punkt 1

Podsumuwując, w świetle obowiązującego prawa rolkarze mogą poruszać się tylko i wyłączenie po chodnikach i ścieżkach przeznaczonych dla ruchu pieszego. Jazda po ścieżce rowerowej jest możliwa tylko i wyłączenie w wyjątkowej sytuacji – brak chodnika i pobocza! 

Czas na zmiany! Jest światełko w tunelu!

26 stycznia 2021 r. na stronie Ministerstwa Infrastruktury został opublikowany projekt nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Tekst przepisów znajdziesz tu -> Monitoring Regulacyjny

Nowelizacja wprowadza do prawa:

 • hulajnogi elektryczne,
 • urządzenia transportu osobistego,
 • urządzenia wspomagające ruch,

Urządzenia wspomagające ruch co to takiego?

Ustawodawca definiuje UWR następująco:

|

Urządzenia wspomagające ruch

Jest to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka). Osoba korzystająca z urządzeń tego typu będzie mogła poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudnianie ruchu pieszemu. Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Ministerstwo Infrastruktury

Można by powiedzieć czemu tak późno!
W końcu pomyślano o nas rolkarzach i o bezpieczeństwie pieszych. Już niebawem będziemy mogli legalnie poruszać się po ścieżkach rowerowych! Świetnym rozwiązaniem w mojej opinii jest pozostawienie możliwości poruszania się po chodniku z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego – tj. około 6km/h. Ten zapis umożliwi dzieciom poruszanie się po chodniku blisko rodzica, przez co nie zobaczymy młodych adeptów naszego sportu na często ruchliwych ścieżkach. Dodatkowo Ci starsi, szybsi którzy używać będą ścieżek rowerowych będą mogli z niej zjechać na chodnik i podejść chociażby do sklepu czy skrócić sobie trasę wykorzystując do tego chodnik.

Każdy medal ma dwie strony
Będziemy mogli w niedalekiej przyszłości legalnie poruszać się po ścieżkach rowerowych, ALE (no właśnie) projekt przewiduje także kary za niedostosowanie się do nowych reguł.

 • Przekroczenie prędkości zbliżonej do prędkości pieszego (około 6 km/h) – mandat 200 zł
 • Rozmowa przez telefon – mandat 200 zł
 • Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku – mandat 100 zł
 • Jazda po spożyciu alkoholu – mandat od 300 do 500 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – mandat 350 zł

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

|

Organy kontrolne mogą ponadto nałożyć mandat karny za popełnione naruszenie, m.in. na kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, która wykracza przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Ministerstwo Infrastruktury

Kiedy zmiany wejdą w życie?
26 lutego 2021 r. sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy.
Aktualny status dokumentu można sprawdzić tu -> Monitoring Regulacyjny
Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czy zmiany są dobre, czy idziemy w dobrą stronę?
Zostawię te pytania bez odpowiedzi. Myślę że każdy oceni sytuację po swojemu.

AKTUALIZACJA 29.04.2021 r.

Czy rolkarz może jeździć po ścieżkach rowerowych?

Tak rolkarz może jeździć po ścieżkach rowerowych!

Nowelizacja ustawy, o której pisałem wyżej wejdzie w życie 20.05.2021 roku! Czyli od tej daty zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym rolkarz będzie mógł poruszać się po ścieżkach rowerowych!

rolkarz na ścieżce rowerowej

Jakie mamy obowiązki podczas poruszania się na rolkach? Do jakich zasad musimy się dostosować? Musimy:

 • poruszać się z prędkością umożliwiającą kontrolę nad rolkami,
 • przy wymijaniu i omijaniu zachować bezpieczną odległość od osoby/pojazdu wymijanego lub omijanego,
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, że możemy wykonać manewr bezpiecznie, czy mamy miejsce, aby go wykonać, tak aby innemu użytkownikowi ruchu nie przeszkodzić,
 • zbliżając się do przejścia zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu!
 • korzystając z chodnika poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

Czego rolkarz nie może robić jeżdżąc po ścieżkach rowerowych?

 • jeździć pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
 • przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,
 • ciągnąć pojazd lub ładunek,
 • czepiać się pojazdów,
 • poruszać się tyłem,

Jak widać mamy tutaj kilka absurdów 🙁

 

Dodatkowo na podstawie nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym Policja otrzymuje uprawnie do:

 • legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, urządzenia wspomagającego ruch,
 • uniemożliwienia poruszania się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu,

Straż miejska, również otrzymała zbliżone do Policji uprawnia tj.:

 • kontroli w przypadku łamania przepisów dot. ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch (m.in. rolkarzy),
 • zatrzymania rolkarza,
 • legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi, urządzenia wspomagającego ruch,

Ustawa daje możliwość poruszania się w kolumnie po jezdni osobą korzystającym z hulajnóg elektrycznych. Taka kolumna może liczyć maksymalnie 15 użytkowników.
Wielka szkoda, że nie pomyślano o rolkarzach, którzy regularnie trenują na podmiejskich ulicach, gdzie ruch jest znikomy – najczęściej są to drogi techniczne lub dojazdowe. Aktualnie za taki trening grozi mandat bądź w najlepszym przypadku upomnienie. Wielka szkoda.

Ponawiam pytanie z przed aktualizacji artykułu.

Czy zmiany są dobre? Czy idziemy w dobrą stronę?
Ponownie zostawię tę pytania bez odpowiedzi.

Znalazłeś jakiś błąd w tekście?
Napisz do nas!

Adres

ul. Grunwaldzka 47
32-005 Niepołomice

REGON: 387-254-657
NIP: 683-21-11-598

Rachunek bankowy
93 2530 0008 2062 1069 0127 0001

Telefon

500 836 018

E-mail

kontakt@akademiarolkarza.pl

4 + 11 =